De aller fleste tilfeller av hjertestans blant yngre idrettsutøvere skyldes arvelig, uoppdaget hjertesykdom som gjør at risikoen for alvorlig hjerteflimmer øker ved fysiske anstrengelser. I en ny forskningsartikkel har forskere ved Diakonhjemmet sykehus studert 35 tilfeller av hjertestans hos idrettsutøvere som ble fanget opp på video. I en annen artikkel har forskere ved Norges idrettshøgskole fulgt opp nesten 600 norske toppfotballspillere som åtte år tidligere hadde fått en grundig sjekk av hjertet. Begge studiene er publisert i British Journal of Sports Medicine, som er det høyest rangerte tidsskriftet innen idrettsmedisin i hele verden.

Hjertestans skjer ofte ved lav intensitet

Diakonhjemmet-forskerne søkte i tilgjengelige databaser etter videoer som viste episoder med plutselig hjertestans på idrettsbanen. Av de 35 videoene de fant – hovedsakelig på YouTube – var 26 av profesjonelle utøvere. 19 var fotballspillere. Bare ei av de som ble rammet var kvinne. 14 av utøverne døde, mens de resterende 21 altså overlevde.

I 26 av videoene kunne forskerne se om det ble gjort forsøk på å gjenopplive utøveren. De fant ut at det ble gjort i 20 av tilfellene, og at hjerte- lungeredning startet innen ett minutt hos 13 av utøverne. Halvparten fikk sjokk fra hjertestarter i tillegg til brystkompresjoner. 12 av de 13 som fikk hjelp i løpet av det første minuttet overlevde hjertestansen, mens kun én av de seks som ikke fikk hjelp overlevde.

Det var også mulig å se intensitetsnivået på den fysiske aktiviteten like før hjertestansen på 28 av videoene. Det viste seg at 19 av hjertestansene skjedde under aktivitet med lav intensitet, mens bare tre skjedde under intensiv aktivitet. Ni av de 19 som fikk hjertestans ved lav intensitet hadde imidlertid gjennomført en intensiv spurt kort tid – men mer enn fem sekunder – før selve hjertestansen.

Overraskende mange hjertehendelser hos screenede fotballspillere

En grundig hjerteundersøkelse kan potensielt øke muligheten til å fange opp idrettsutøvere som har økt risiko for hjertestans og dermed kanskje bør frarådes konkurranseidrett. Men selv blant norske fotballspillere som hadde fått klarsignal etter grundig screening opplevde hele seks av 595 spillere en alvorlig hendelse knyttet til hjertet i løpet av de neste åtte årene.

Alle mannlige fotballspillere i de to øverste divisjonene i 2008 ble tilbudt hjertescreening. Spillere fra 28 av de 30 aktuelle lagene deltok, og testene ble gjennomført på treningsleiren på La Manga før sesongstart. Undersøkelsene ble gjennomført av erfarne hjerteleger og inkluderte både EKG og hjerteultralyd. Via søk i massemedia fant forskerne ut at så mange som 1 % hadde fått en større hjerterelatert hendelse innen mars 2016. Ingen av dem hadde fått avdekket noen åpenbare feil under hjerteundersøkelsen.

Tre av de seks ble rammet av hjertestans, men alle overlevde. En annen fikk hjerteinfarkt, mens en hadde fått drypp, og en siste hadde fått atrieflutter. Da forskerne studerte EKG og ultralydbilder på nytt, oppdaget de at én av de seks utøverne hadde noen unormale funn på EKG som ikke hadde blitt oppdaget i 2008, og også funn fra hjerteultralydundersøkelsen burde ha blitt fulgt opp. Tre av spillerne hadde ignorerte symptomer som brystsmerter, lammelser, tungpust eller nær-besvimelse, og to av disse fullførte en kamp med symptomer før de oppsøkte legehjelp. Symptomene til én av spillerne ble feiltolket slik at han fikk feil behandling, mens to andre ble skrevet ut av sykehuset uten å få riktig oppfølging på tross av alvorlige symptomer.

Forskerne konkluderer med at en omfattende hjertescreening ikke var tilstrekkelig til å identifisere pasienter som senere ble rammet av alvorlig hjerte- og karsykdom. De mener studien understreker hvor viktig det er å minne utøvere på at normale resultater på en hjerteundersøkelse ikke er noen garanti mot framtidig hjerte- og karsykdom, og at de alltid må søke hjelp hvis de opplever symptomer på hjertetrøbbel.

Hvordan forebygge plutselig hjertedød i idretten?

De tre forskerne som står bak den siste artikkelen har også skrevet om funnene sine i et debattinnlegg i Aftenposten. De skriver blant annet:

«Én forklaring på at hjertescreening ikke klarer å identifisere utøvere med økt risiko, er at undersøkelse med EKG og ekkokardiografi bare kan fange opp enkelte av de hjertesykdommene som kan føre til hjertestans. I Norge kan det se ut som at forkalkninger i hjertets blodårer (og i neste omgang hjerteinfarkt) er den vanligste årsaken til hjertestans. Dette klarer vi dessverre ikke å påvise med en vanlig hjertescreening, slik som den UEFA stiller krav om.

(…)

Hva kan vi da gjøre for å unngå at utøvere dør av hjertestans? For det første må vi lære utøvere å ta på alvor symptomer som kan skyldes hjertesykdom. Omtrent halvparten av dem som opplever hjertestans, har hatt symptomer på forhånd. (…) For både utøver og lege kan det være vanskelig å forestille seg at en topptrent, ung idrettsutøver kan være hjertesyk. Hvis utøveren i tillegg har vært gjennom en hjertescreening med normalt resultat, vil det kunne føre til falsk trygghet hos både utøver og lege. (…) Det andre sentrale tiltaket for å forebygge hjertedød er rask førstehjelp.»

Les hele debattinnlegget: Hvordan kan vi forebygge plutselig hjertedød i idrett? | Andersen, Bahr og Berge

Brann-spiller Carl Erik Torp fikk hjertestans under en kamp mot Sogndal i 2011. Foto: Bjørn Erik Pedersen

Leave a reply