Osteoprotegerin er først og fremst viktig for beinbygningen vår, men produseres også i hjertet og kan spille en rolle for utviklingen av åreforkalkning. Høye nivåer er forbundet med dårligere prognose både hos friske og ved koronar hjertesykdom og hjertesvikt, men hva som gir høye nivåer ved hjerte- og karsykdom er ikke godt studert.

Oksygenmangel i hjertets kransårer vil vanligvis ikke skade hjertet permanent dersom det går over i løpet av kort tid. Når slik reversibel myokardiskemi er mistenkt gjennomføres en en nukleærmedisinsk bildeundersøkelse av kransårene til pasientene under en arbeidstest på ergometersykkel. 19 av 198 pasienter som deltok i Akershus Cardiac Examiation (ACE) 1-studien ved Akerhus universitetssykehus fikk bekreftet reversibel iskemi.

Sammenlignet med åtte friske kontrollpersoner hadde de 198 pasientene høyere osteoprotegerinnivåer ved baseline. Nivåene var ikke signifikant høyere hos pasientene som fikk bekreftet reversibel iskemi sammenlignet med de 179 som ikke hadde slik iskemi, men pasienter med tidligere koronarsykdom hadde høyere nivåer enn de andre pasientene. I begge pasientgruppene og hos de friske kontrollpersonene økte nivåene av osteoprotegerin ved treningsbelastning, men hadde sunket til under de opprinnelige nivåene både 1,5 og 4,5 timer etter at belastningstesten var avsluttet.

Forskerne kunne konkludere med at de sirkulerende nivåene av osteoprotegerin øker umiddelbart etter en belastningstest uavhengig av om pasienten har iskemi eller ikke. Reversibel iskemi ser ikke i vesentlig grad ut til å bidra til høyere osteoprotegerinutskillelse, og ifølge denne studien henger høyere nivåer nærmere sammen med koronar hjertesykdom enn reversibel iskemi.

Leave a reply