Gjennomsnittsnordmannen spiser mer enn 18 kg ost i året. Gulost inneholder mye mettet fett, og ettersom mettet fett er forbundet med høyt kolesterol og økt risiko for hjerte- og karsykdom er ost ikke anbefalt som en del av et hjertevennlig kosthold. Til tross for dette har flere observasjonsstudier vist at osteinntak kan være forbundet med god hjertehelse og lave nivåer av fett i blodet (triglyserider), og derfor har nå forskere ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet gjennomført en studie som undersøker effekten av å spise mye ost på de viktigste risikofaktorene for hjerte- og karsykdom.

146 deltakere tilfeldig fordelt på tre grupper spiste henholdsvis 80 gram Norvegia, 50 gram Gamalost eller ingen av delene hver dag i åtte uker. Mens Gamalost er fettfri, inneholder Norvegia 27 % fett, noe som innebærer at deltakerne i Norvegia-gruppa fikk i seg store deler av den anbefalte totalmengden mettet fett kun gjennom osteinntaket. Likevel var det bare disse deltakerne som hadde signifikant redusert kolesterolnivå etter de åtte ukene. I tillegg var kolesterolnivåene redusert mer i både Norvegia- og Gamalost-gruppa enn i kontrollgruppa dersom man bare analyserte deltakerne som hadde høyt kolesterol ved starten av studien.

Nærmere en av tre deltakere hadde metabolsk syndrom, som karakteriseres av høye triglyseridnivåer, lavt HDL-kolesterol, høyt midjemål, høyt blodsukker og høyt blodtrykk. Det viste seg at 80 gram Norvegia hver dag reduserte kolesterolet også i denne undergruppa av pasienter, og at reduksjonen var såpass stor (0,7 mmol/l) at den kan være klinisk relevant. I tillegg ble nivåene av triglyserider redusert som følge av det høye Norvegia-inntaket. Forskerne så også en trend til at midjemålet hos deltakerne med metabolsk syndrom ble redusert etter inntak av Gamalost sammenlignet med kontrollgruppa, mens det ikke var noen forskjeller mellom gruppene når det gjaldt blodsukker, HDL-kolesterol eller blodtrykk.

Hvorfor ost ikke ser ut til å være ugunstig og faktisk kan ha en positiv effekt på kolesterolnivåene er ikke forskerne sikre på. Det har vært foreslått at det høye kalsiumnivået i osten gjør at mettede fettsyrer i større grad bindes opp i uløselige salter, noe som gjør at mindre av fettet blir tatt opp i tarmen. Dette forklarer imidlertid ikke hvorfor kolesterolet også ble redusert blant deltakerne med høyt kolesterol i Gamalost-gruppa, ettersom Gamalost i motsetning til Norvegia inneholder lite kalsium. Forskerne spekulerer derfor i at bioaktive peptider i osten kan ha egenskaper som kan virke kolesterolsenkende, og dette er noe de nå ønsker å forske videre på.

Leave a reply