Les omtale av alle studier fra OptimEx her


OptimEx er et av de største prosjektene i Cardiac Exercise Research Group. Studien koordineres fra NTNU og omfatter til sammen fem europeiske universiteter og et telemedisinfirma. OptimEx hadde oppstart i oktober 2013 og varer til mars 2017.

Første og andre fase av studien bruker to rottemodeller som enten har høy risiko for å utvikle diastolisk hjertesvikt eller som allerede har etablert hjertesvikt. Forskerne leter etter den optimale dosen trening for å forhindre eller behandle hjertesvikt hos disse rottene, og ser blant annet på hvordan ulik trening påvirker prosesser og mekanismer relatert til hjertet, blodårer og muskler. Prosjektet undersøker også mikro-RNA-molekyler som kan påvirkes av trening og ha betydning for utvikling av diastolisk dysfunksjon.

I den kliniske delen av studien – fase 3 – blir 180 pasienter med diastolisk hjertesvikt tilfeldig fordelt til tre grupper. Den ene gruppa trener moderat etter dagens anbefalinger, den andre gruppa gjennomfører intensive 4×4-intervaller, og den tredje gruppa fungerer som kontrollgruppe. De to treningsgruppene møter opp til overvåket trening de første tre månedene av studiene, mens de trener på egen hånd de ni neste månedene.

I fjerde fase av OptimEx involveres det tyske telemedisinselskapet Vitaphone, som utvikler utstyr og teknologi som kan sørge for pålitelig overvåkning av trening hos pasienter med diastolisk hjertesvikt. Utstyret gjør det enklere å overvåke treninga til pasientene hjemmefra, og kan også motivere deltakerne til å gjennomføre den planlagte treninga i størst mulig grad.

Leave a reply