Mange pasienter som har blitt behandlet for hjerteinfarkt eller angina vet lite om sykdommen og hvordan de skal hindre at de rammes igjen. Et doktorgradsprosjekt ved NTNU har sett på hvordan helsepersonell kan bidra til best mulig opplæring av pasientene, og selv mener helsearbeidere at fagkunnskap, klinisk erfaring og kommunikasjonsevner er de viktigste egenskapene de trenger. Nå har forskerne intervjuet ei gruppe på 17 pasienter om hva de mener.

Les også: Hvordan motivere til livsstilsendringer etter hjertesykdom?

Både pasienter fra Norge og Island ble inkludert i studien, og alle informantene hadde gjennomgått utblokking for koronarsykdom i løpet av de siste to årene. De hadde fått formell opplæring om sykdommen i etterkant av behandlingen, og de fleste nevnte tillit til helsearbeiderne som en av de viktigste faktorene for at opplæringen ble oppfattet som god. Med dette mente pasientene både at underviserne måtte ha god fagkunnskap og formidlingsevne, men også at de måtte kommunisere med respekt og likeverd. De verdsatte også helsepersonell som klarte å tilpasse opplæringen ut fra behovene og livssituasjonen til hver enkelt pasient. Alle uttrykte behov for mer opplæring og repetisjon etter at de var skrevet ut fra sykehuset, ettersom det var vanskelig å ta til seg all informasjonen mens de var på sykehuset. Yrket til underviseren var ikke ansett som det viktigste, men pasientene følte mer tillit til helsepersonell som var spesialister på hjerte- og karsykdom.

Leave a reply