Fysisk aktivitet er helt nødvendig dersom pasienter med hjerneslag skal kunne leve et friskt liv uavhengig av omfattende hjelp fra andre. I tillegg til at trening etter hjerneslag kan hjelpe pasientene med å gjenvinne motorikk og kognitive evner, reduserer det også risikoen for koronarsykdom og diabetes.

Forskere ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Sunnaas Sykehus har tidligere undersøkt den fysiske evnen til slagpasienter som deltok i en ett år lang opptreningstudie etter den akutte rehabiliteringsfasen. Mens den ene gruppa fikk minimum 80 timer opptrening med fysioterapeut, bestemte den andre gruppa aktiviteter selv, men ble regelmessig testet gjennom hele året og oppfordret til å holde aktivitetsnivået høyt. I all hovedsak viste resultatene at forskjellen i funksjonsnivå mellom de to gruppene ikke var signifikant forskjellig etter det første året. Nå har forskerne sett på hvordan det gikk med de samme deltakerne tre år senere.

Om lag halvparten av de 75 deltakerne var tilgjengelige for oppfølgingsstudien, og mer enn tre fjerdedeler av disse oppgav at de fortsatt gjennomførte øvelser fra treningsprogrammet. Kun 13 % av de opprinnelige deltakerne hadde dødd, noe som er lavt sammenlignet med andre studier og indikerer at den raske og langsiktige behandlinga er effektiv for å forlenge livet etter hjerneslag. 

Det viste seg at funksjonsnivået i begge gruppene etter fire år hadde stabilisert seg noen lunde på samme nivå som etter ett år med opptrening. Blant testene som ble gjennomført var en seks minutter lang gåtest, en balansetest, en test av gripestyrke, og en test der deltakerne reiste seg fra en stol, gikk noen meter, og satte seg ned på stolen igjen. I tillegg ble det undersøkt hvor mye hjelp slagpasientene hadde behov for i løpet av en dag, sammen med selvrapportert helserelatert livskvalitet.

En tidligere studie viste at slagpasienter som ikke ble direkte oppfordret til å fortsette å trene etter den akutte rehabiliteringa ikke hadde en like positiv utvikling. Ifølge forskerne understreker dette hvor viktig det er å følge opp og oppfordre til fysisk aktivitet blant slagpasienter, slik at de opprettholder treninga også i etterkant av den umiddelbare opptreningsperioden.

Samtidig viste resultatene både etter ett og fire år at det ikke medførte noen ekstragevinst å bli fulgt opp med obligatoriske aktiviteter som ble initiert av fysioterapeuter. Faktisk var det ikke-signifikante tendenser til at egentreningsgruppa hadde best testresultater på begge oppfølgingstidspunktene. Forskerne mener dette viser hvor viktig det er med individuell kontroll og intern motivasjon for å fortsette framgangen etter rehabiliteringsperioden.

Leave a reply