ERA-CVD lyser i disse dager ut forskningsmidler til nye multinasjonale prosjekter innen hjertesvikt. I den anledning deler UNIKARD ut posisjoneringsmidler som skal stimulere norske forskningsgrupper til å søke på ERA-CVD-midlene. Internasjonale eksperter innen hjertesvikt roser Norges innsats for å bedre kunnskapen om og behandlingen av sykdommen, og peker samtidig på viktige områder hvor norske forskningsmiljøer kan bidra med nødvendig forskning også i framtida.

Les også: Utlysning av forskningsmidler fra ERA-CVD
Les også: UNIKARD lyser ut stipend i forkant av den store utlysningen fra ERA-CVD

Christine Seidman fra Harvard-universitetet trekker fram norske oppdagelser innen genetiske mekanismer som forårsaker hjertesvikt, og uttrykker håp om at framtidig forskning basert på funnene kan gi store framskritt for forebygging og behandling av sykdommen. Også professor Christie Mitchell Ballantyne fra Baylor College of Medicine trekker fram viktigheten av å forebygge sykdom på et tidlig tidspunkt, med spesielt fokus på norske forskeres oppdagelse av viktige biomarkører som kan si noe om risikoen for hjertesvikt. Professor Donald Bers fra universitetet i California mener det aldri har vært større muligheter til å gjøre nye oppdagelser for å redusere omfanget og konsekvensene av hjertesvikt, og roser miljøer i både Oslo og Trondheim for banebrytende forskning på området.

UNIKARD intervjuet de internasjonale ekspertene innen hjertesviktforskning under det 13. årlige hjertesviktsymposiet til Center for Heart Failure Research i Oslo i september 2015 – et seminar som arrangeres i samarbeid med Norwegian PhD School of Heart Research (NORHEART). Et sammendrag av intervjuene finnes i videoen øverst i saken, mens videoene kan sees i sin helhet nedenfor.

Les også: 65 gode grunner til hjertesviktoptimisme

Leave a reply