Oppdaget blokkeringer i koronarårene med ny ultralydmetode

En ny metode utviklet av forskere ved Oslo universitetssykehus kan bidra til å lettere fange opp hjertepasienter med behov for rask utblokking av koronarårene.