Dersom ST-segmentet på et elektrokardiogram (EKG) er forhøyet er det et åpenbart signal om en akutt blokkering i koronarårene. Imidlertid er ST-elevasjon fraværende hos rundt 30 % av pasientene som har slike blokkeringer, og det trengs dermed andre og bedre ikke-invasive verktøy for å tidlig fange opp flere pasienter med akutt koronar okklusjon og behov for utblokking.

Målinger av regional deformasjon av hjerteveggen (strain) med hjerteultralyd kan identifisere blokkeringer i koronarårene, men metoden har sine begrensninger. Et bedre alternativ kan være å måle det regionale arbeidet i hjertet, som er et resultat av både deformasjon og trykk. Tidligere har slike målinger vært avhengige av invasive trykkmålinger, men forskere ved Oslo universitetssykehus har nylig introdusert en ny og ikke-invasiv metode for å kalkulere regionalt myokardialt arbeid, kalt myocardial work index (MWI). Nå viser denne metoden seg å være svært god for å oppdage akutte blokkeringer i koronarårene.

150 pasienter som hadde akutt koronarsykdom uten ST-elevasjon deltok i studien. Pasientene ble undersøkt med hjerteultralyd før de gjennomførte koronarangiografi, en røntgenundersøkelse som presist avdekker blokkeringer i koronarårene. 27 av pasientene hadde akutt koronar okklusjon, og 22 av disse ble oppdaget ved hjelp av MWI. MWI var overlegen alle de øvrige hjerteultralydparametrene for å oppdage blokkerte koronarårer. Dermed kan slike målinger være et viktig bidrag for å tidlig identifisere pasienter med koronarsykdom og akutt behov for utblokking av trange koronarårer.

Leave a reply