Alle som går gjennom en hjertetransplantasjon må behandles med immundempende medikamenter for å hindre at kroppen støter fra seg det nye hjertet. SCHEDULE-studien har vist at pasientene bevarer nyrefunksjonen bedre og reduserer forkalkning av blodårene i det nye hjertet dersom kalsineurinhemmeren ciklosporin på et tidlig tidspunkt etter transplantasjonen fjernes fra behandlingen til fordel for mTOR-hemmeren everolimus. mTOR-hemmere er i tidligere studier forbundet med økt risiko for komplikasjoner knyttet til det kirurgiske såret, men en nylig publisert forskningsartikkel viser nå at everolimusbehandling ikke gav statistisk signifikant økning i risikoen for sårkomplikasjoner i SCHEDULE-studien.

Les også: Ny behandlingsmetode kan forlenge livet etter hjertetransplantasjon
Les også: Ny behandlingsmetode reduserer koronarsykdom etter hjertetransplantasjon
Les også: God langtidseffekt av ny behandlingsmetode for hjertetransplanterte

Totalt opplevde 68 % av pasientene som fikk everolimus én eller flere kirurgiske hendelser i løpet av det første året etter transplantasjonen, sammenlignet med 58 % av de som fikk standardbehandlingen med ciklosporin. 38 % i everolimus-gruppa fikk komplikasjoner med tilhelingen av selve operasjonssåret, som infeksjoner eller behov for antibiotika. Dette var altså ikke signifikant flere enn de 22 prosentene som opplevde slike komplikasjoner i ciklosporin-gruppa. Pasienter over 55 år hadde økt risiko for komplikasjoner i begge de to gruppene. Forskerne mener de relativt lave dosene av everolimus gitt pasientene i SCHEDULE-studien kan innebære lavere risiko for sårkomplikasjoner enn dosene brukt i tidligere studier.

– Den nye behandlingsmetoden med everolimus etter hjertetransplantasjon framstår som et attraktivt alternativ til dagens standardmedisinering for lavrisikopasienter og pasienter med redusert nyrefunksjon, og bruken bør ikke begrenses av frykt for kirurgiske komplikasjoner. Ettersom få pasienter opplever alvorlige sårkomplikasjoner som forårsaker død, er den fordelaktige effekten av everolimus på nyrefunksjon og koronarsykdom av svært stor prognostisk betydning, konkluderer forskerne i artikkelen.

Leave a reply