Omega-3-fettsyrer i kosten senker risikoen for hjerte- og karsykdom gjennom å forbedre kolesterolprofilen. Fra sjømat får vi de marine omega-3-fettsyrene EPA (eikosapentaensyre), DHA (dokosaheksaensyre) og DPA (dokosapentaensyre), mens plante-omega-3-fettsyren ALA finnes i frø, nøtter og flere planteoljer. ALA kan omdannes til de marine omega-3-fettsyrene i kroppen, men denne prosessen er ikke særlig effektiv og anbefales ikke som en erstatning for inntak av omega-3 fra sjømat.

Fettstoffer i form av triglyserider og kolesterol i blodet påvirker risikoen for åreforkalkning og hjerte- og karsykdom. Det er ikke bare de totale nivåene eller fordelingen mellom det gode HDL- og det dårlige LDL-kolesterolet som har betydning, men også størrelsen på de ulike kolesterolpartiklene. Små og tette LDL-partikler er skadelige, mens store og løse faktisk er forbundet med lav hjerterisiko. Store HDL-partikler forbindes med en beskyttende effekt, mens små trolig har negativ påvirkning på blodårene. Når det gjelder VLDL-kolesterol er det de store partiklene som utgjør den største faren.

Ingen tidligere studier har sett på hvordan plasmanivåene av de vanligste fettsyrene vi får i oss gjennom kosten, inkludert omega-3-fettsyrene, påvirker størrelsen på alle de ulike typene fettstoffer i blodet. Gjennom Fjordomics-prosjektet ved Helse Førde og Universitetet i Bergen har norske forskere nå gjort nettopp det hos 136 voksne, friske personer uten fedme fra Fjordane. Til sammen inkluderte de 18 fettsyrer og 24 klasser av fettstoffer i analysene.

Resultatene viste at spesielt høye nivåer av omega-3-fettsyren EPA var forbundet med gunstige nivåer av en rekke fettstoffer i blodet. Modellene forskerne brukte i analysene sine indikerer at EPA er særlig viktig for å danne store HDL-partikler og små VLDL-partikler, mens også de øvrige to marine omega-3-fettsyrene var positivt forbundet med nivåene av store og beskyttende LDL-partikler. Den aller gunstigste fettstoffprofilen så forskerne hos personer med høye nivåer av EPA i forhold til nivåene av omega-6-fettsyren araknoidsyre (EPA/AA-ratioen).

Studien støtter også hypotesen om at de små HDL-partiklene kan være skadelige for blodåreveggen, ettersom nivåene av disse partiklene korrelerte med både store VLDL-partikler og med små LDL-partikler, som er anerkjent som en risikofaktor for hjerte- og karsykdom. Nivåene av mellomlange mettede og enumettede omega-7- og omega-9-fettsyrer korrelerte med nivåene av små HDL- og LDL-partikler, en indikasjon på at disse fettsyrene kan medføre større hjerterisiko.

Forskerne understreker at også fysisk aktivitet kan modifisere fettstoffprofilen i kroppen, og en assosiasjonsstudie som dette kan ikke konkludere med at fettsyresammensetningen i kostholdet er årsaken til effektene på kolesterolprofilen. Samtidig har ikke kroppen egenproduksjon av omega-3- eller omega-6-fettsyrer, og nivåene av både disse og andre fettsyrer i blodet henger i svært stor grad sammen med hva vi spiser. Dermed er studien med på å understreke den viktige rollen til sjømat eller tilskudd av omega-3-fettsyrer for å redusere risikoen for framtidig hjerte- og karsykdom.

Les også: Omega-3-fettsyrer kan hindre insulinresistens i hjertet
Les også: Fisk+omega-3-tilskudd = mindre venøs blodpropp

Leave a reply