– Legumain kan være en ny biomarkør for tidlig åreforkalkning, skriver forskerne fra Universitetet i Oslo i tidsskriftartikkelen om den nye studien. Legumain er et enzym som først ble oppdaget hos mennesker i 1997, og derfor er fortsatt mange av egenskapene ikke godt kartlagt. I denne studien har forskerne målt nivåene både i blod og plakk hos 254 pasienter med plakk i halspulsåren, og påvist signifikant høyere nivåer enn hos 91 friske kontrollpersoner.

Nivåene av legumain i blodet viste seg å være 30 % høyere hos pasientene enn hos de friske. Det gjaldt både blant asymptomatiske pasienter og pasienter som hadde opplevd symptomer fra plakket i form av for eksempel hjerneslag eller drypp. I en modell hvor forskerne kontrollerte for alder, kjønn, C-reaktivt protein, høyt blodtrykk og kolesterolnivåer, var derimot ikke nivåene av legumain egnet til å identifisere pasienter med karotisstenose fra personer uten slik plakkdannelse i halspulsåren. Blant pasientene var det heller ingen sammenheng mellom graden av plakkdannelse og nivåene av legumain.

Forskerne analyserte også genuttrykket for legumain i plakk som var fjernet fra halspulsåren til ei undergruppe av pasientene. Nivåene viste seg å være høyere enn i friske blodårer fra avdøde donorer, og genuttrykket var særlig økt hos pasienter med nylige symptomer fra plakket. Legumain ble lokalisert sammen med både betennelsesdannende M1-makrofager og antiinflammatoriske M2-makrofager i plakket. Uskillelsen av legumain var imidlertid ni ganger høyere i M1-makrofager, og slik sekresjon var økt i makrofager stimulert med kolesterolkrystaller. Videre ble legumain i klart størst grad lokalisert i deler av plakket hvor det dannes skumceller.

Dermed tyder studien på at utskillelsen av legumain påvirkes av kolesterolkrystaller i betennelsesdannene M1-makrofager, og at dette kan ha stor betydning for nivåene av legumain i blodet. Med andre ord kan legumain muligens være en tidlig markør for aterosklerose som bidrar til plakkdannelse i blant annet halspulsårene.

Leave a reply