Når hjertet stresses øker nivåene av N-terminal del av pro-B-type natriuretisk peptid (NT-proBNP) i blodet. Disse nivåene benyttes til å stille diagnosen hjertesvikt. Paradoksalt nok har personer med alvorlig fedme lave nivåer av NT-proBNP til tross for at de har økt risiko for hjertesvikt. Tidligere studier har vist at nivåene hos denne gruppa pasienter øker både etter en fedmeoperasjon og etter vektnedgang som følge av intensiv livsstilsbehandling. Nå har norske forskere vist at økningen er størst etter en operasjon.

– De 76 deltakerne i operasjonsgruppa reduserte sin BMI fra 47 til 33 kg/mi løpet av ett år, mens de 63 deltakerne i livsstilsgruppa reduserte sin BMI fra 43 til 40 kg/m2. Økningen i NT-proBNP var knyttet til hvor stor vektreduksjon pasientene hadde, forklarer førsteforfatter Anne-Marie Gabrielsen, som er overlege ved Lungeavdelingen og PhD-stipendiat ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst ved Sykehuset i Vestfold.

Gunstig økning

Det er usikkert hvorfor nivåene er så lave ved sykelig overvekt, men en mulighet er at faktorer ved fedme hemmer utskillelsen av BNP. Etter vektreduksjonen var nivåene av NT-proBNP hos pasientene høyere enn nivåene hos ei gruppe friske, normalvektige kontrollpersoner i samme alder.

– Disse resultatene kan tyde på at vektnedgangen avdekker skjult stress på hjertet og gjør at mer BNP frigjøres fra hjertemuskelceller. Vektnedgangen kan også påvirke mekanismer som degraderer og fjerner NT-proBNP fra blodet, noe som også vil bidra til at nivåene øker, sier Gabrielsen.

Forskerne mener resultatene kan ha betydning for hvordan NT-proBNP kan benyttes som en klinisk biomarkør i denne pasientgruppa.

– NT-proBNP kan beskytte hjertet mot ytterligere stress, og økningene vi observerte etter vektnedgang kan potensielt bidra til lavere risiko for hjerte- og karsykdom og metabolske sykdommer, sier overlegen.

Mindre søvnapné

Personer med fedme er i tillegg til hjertesvikt også utsatt for både obstruktiv søvnapné og svekket lungefunksjon. Begge disse tilstandene forbedres etter vektnedgang. Forskerne så at en økning i NT-proBNP ett år etter fedmekirurgi eller livsstilsbehandling hang signifikant sammen med en reduksjon i antall pustestopp eller delvis pustestopp, den såkalte apne-hypopne-indeksen. Denne sammenhengen var uavhengig av alder, kjønn og vektnedgang. I motsetning var ikke sammenhengen mellom vektnedgang og endring i NT-proBNP lenger statistisk signifikant etter justering for andre faktorer.

– Overraskende nok ser det ut som økningen i NT-proBNP er tettere koblet til forbedringer i søvnapné enn til vektnedgang. Det er vanskelig å forklare, men vi vet at det finnes natriuretiske peptidreseptorer i lungene, og økte nivåer av natriuretiske peptider kan derfor potensielt bedre luftveienes evne til å utvide seg. Det var derimot ingen klare og uavhengige sammehenger mellom økte nivåer av NT-proBNP og forbedringer i lungefunksjon som støtter denne teorien, sier Gabrielsen.

I studien fant forskerne også en uavhengig sammenheng mellom endringer i apne-hypopne-indeksen og flere ulike mål på lungefunksjon. Sammenlignet med effekten av vektreduksjon var derimot effekten av redusert antall nattlige pustestopp på lungefunksjonen svært liten.

Leave a reply