Monocytter og lymfocytter er hvite blodceller som kan skille ut betennelsesstoffer som bidrar i åreforkalkningsprosessen. Voksne med arvelig høyt kolesterol har flere av de typene hvite blodceller som er betennelsesdannende enn friske voksne, og nå tyder en ny norsk studie på lignende endringer også hos en del barn med slik familiær hyperkolesterolemi (FH).

I studien sammenligner forskerne nivåene av ulike typer monocytter og lymfocytter hos 23 barn med arvelig høyt kolesterol med nivåene hos 20 friske barn. Alle barna var mellom 6 og 15 år gamle. De syke barna hadde høyere nivåer av monocytter sirkulerende i blodet totalt sett. De hadde også en lavere andel av de klassiske typene monocytter, men istedenfor flere av de typene som er betennelsesdannende. Forskerne påviste derimot ingen signifikante forskjeller i konsentrasjonen av lymfocytter mellom friske barn og barn med FH.

Videre viste resultatene at endringen i monocyttkonsentrasjon kun gjaldt for den halvparten av barna med FH som hadde lavest nivåer av det såkalt gode HDL-kolesterolet. Resultatene tyder på at monocytter aktiveres allerede på et svært tidlig stadium av åreforkalkningsprosessen som tetter igjen blodårer og fører til hjerte- og karsykdom. De støtter også oppfatningen om at personer med arvelig høyt kolesterol har økt betennelsesbyrde og begynnende åreforkalkning allerede fra barndommen av, og at denne prosessen kan være særlig akselerert hos FH-pasienter som også har lavt HDL-kolesterol.

 

Leave a reply