Det er i dag sterke holdepunkter for at kronisk betennelse spiller en viktig rolle i utvikling av aterosklerose. Interleukin-23 er et cytokin som er velkjent for å promotere betennelse blant annet ved å øke produksjonen av interleukin-17. Nå har forskere ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo vist at det også kan spille en sentral rolle ved åreforkalkning av halspulsåren, en vesentlig risikofaktor for hjerneslag.

Sammenlignet med ei gruppe på 24 friske kontrollpersoner var interleukin-23 nivåene i blod vesentlig forhøyet hos 177 pasienter med moderat til alvorlig forkalkninger i halspulsåren. Spesielt høye var nivåene hos pasienter som nylig hadde hatt symptomer, og høye nivåer var også forbundet med økt dødelighet i oppfølgingsperioden. Videre var mRNA-nivåene av interleukin-23 og dens reseptor vesentlig forhøyet i plakket sammenlignet med i friske blodårer.

Forskerne så videre at interleukin-23 førte til økt utskillelse av interleukin-17 og TNF fra immunceller hos pasientene, men ikke blant friske. Funnene viser en forbindelse mellom interleukin-23 og sykdomsutvikling blant pasienter med forkalkninger i halspulsåren, og at denne sammenhengen muligens involverer mekanismer relatert til interleukin-17.

Leave a reply