Økte nivåer av proteinet DLL1 ved kronisk hjertesvikt

Og høye nivåer var signifikant forbundet med diastolisk dysfunksjon, redusert treningskapasitet og økt dødelighet/hjertetransplantasjon hos hjertesviktpasientene.