T-tubuli er rørformede innbuktninger i cellemembranen i hjertemuskelceller. I disse innbuktningene befinner det seg kalsiumkanaler som bidrar til diffusjon av kalsium inn i hjertemuskelcellen. Dette er helt vesentlig for at cellen kan påbegynne sammentrekning, og høy tetthet av t-tubuli sikrer effektiv og synkronisert kontraksjon. Ved hjertesvikt er imidlertid t-tubuli-strukturen ødelagt, noe som blant annet fører til tregere sammentrekning av hjertemuskelcellene og på sikt ødelegger andre strukturer som er viktige for sammentrekningsegenskapene til cellene.

LES OGSÅ:

Kalsium – en nøkkel i behandlingen av hjertesykdom

Hvorfor t-tubuli-strukturen er ødelagt ved hjertesvikt har vært mindre studert. Nå tyder forskning fra Institutt for eksperimentell medisinsk forskning og Center for Heart Failure Research på at høyt stress i veggen til venstre hjertekammer forårsaker ødeleggelsene. Sentralt i funnene er ankerproteinet junctophilin-2, som er avgjørende for strukturen til t-tubuli

– Økt veggstress førte til reduserte nivåer av junctophilin-2, forstyrret organisering av t-tubuli og forstyrret kalsiumhåndtering. Dette bidro til at hjertets sammentrekningsevne ble svekket, sier Michael Frisk, som er studiens førsteforfatter.

Forskerne benyttet hjertemuskelceller fra både jukseopererte rotter og fra rotter som var påført hjerteinfarkt med påfølgende hjertesvikt. De observerte økt stress i veggen til venstre ventrikkel hos rottene med hjertesvikt, spesielt i den delen av veggen som var nærmest infarktområdet. Det var også her tettheten av t-tubuli i hjertemuskelcellene var markant redusert sammenlignet med hos de jukseopererte rottene, mens dette ikke var tilfelle i de andre delene av ventrikkelveggen. Økt veggstress hang også sammen med reduserte nivåer av junctophilin-2 og dyssynkront frislipp av kalsium i hjertemuskelceller. I tillegg var den lokale sammentrekningsevnen til venstre ventrikkel dårligst i området nært infarktstedet, og hang tett sammen med både junctophilin-2-nivåene, t-tubuli-tettheten og dyssynkron kalsiumhåndtering.

I videre eksperimenter avdekket forskerne en årsakssammenheng mellom økt veggstress og tap av junctophilin-2 og t-tubulistruktur ved å utsette muskelvev fra venstre ventrikkel hos rotter for henholdsvis høyt eller normalt diastolisk stress. Dermed er studien et viktig bidrag for å øke kunnskapen om hvordan økt mekanisk stress i den venstre ventrikkelveggen henger sammen med svekket kontraksjon ved hjertesvikt.

Studien er blant annet finansiert via et europeisk elitestipend tildelt sisteforfatter William Louch, noe han forteller mer om i videoen under.

Leave a reply