I studien har forskerne fulgt 652 320 norske mødre som fikk sitt første barn mellom 1967 og sitt siste før 2003. 16 490 av kvinnene døde innen utgangen av 2009. Det viste seg at risikoen for å dø av koronar hjertesykdom (hjerteinfarkt eller angina) eller hjerneslag var 80 % høyere blant kvinner som hadde mistet et barn mellom svangerskapsuke 16 og fram til barnet var ei uke gammelt. Risikoen for dødsfall av andre årsaker var økt med 30 %.

I videre analyser avdekket imidlertid forskerne at den økte risikoen var begrenset til kvinner som ikke hadde høyere utdanning enn grunnskolenivå og kvinner som ikke fikk flere barn. Det var også kun kvinner som ikke hadde annen utdanning enn grunnskole som hadde økt hjerte- og kardødelighet dersom de hadde mistet et barn, og det gjaldt både for kvinner som forble barnløse og kvinner som fikk flere barn. Dermed tyder studien på at livsstilsfaktorer og barnløshet er mer betydningsfulle risikofaktorer for tidlig død blant mødre enn det å miste et ufødt eller nyfødt barn.

Leave a reply