Færre barn enn tidligere fødes med hjertefeil i Norge og flere andre vestlige land, men forskerne vet ikke hvorfor. Nedgangen har imidlertid skjedd samtidig som kvinner over store deler av verden har blitt rådet til å ta tilskudd av folat (folsyre) før og i første del av svangerskapet. Folat er viktig for at fosteret skal utvikle seg normalt, og det er derfor interessant å se på om kvinner som har tatt tilskudd har redusert risiko for å føde barn med hjertefeil.

I Fødselsregisteret er det informasjon om kvinner har benyttet folattilskudd i forbindelse med graviditeten eller ikke. Ved å kombinere denne informasjonen med data fra flere øvrige helseregistre har norske forskere nå undersøkt hvorvidt risikoen for ulike typer medfødte hjertefeil er forskjellig hos barna til disse to gruppene gravide. Til sammen ble data fra mer enn en halv million fødsler mellom 1999 og 2009 analysert.

6200 av barna ble født med hjertefeil. 1153 av disse feilene ble kategorisert som alvorlige, mens 3280 barn ble født med en form for septumdefekt, altså hull på skilleveggen som separerer de to halvdelene av hjertet. Mødrene som hadde benyttet folattilskudd hadde ikke lavere risiko for å føde et barn med alvorlig hjertefeil, og hadde signifikant høyere risiko for å føde et barn med septumdefekt. Om kvinnene hadde begynt med folattilskudd før eller etter at de ble gravide hadde ingen betydning for resultatene.

Funnene kan tyde på at folatinnholdet i kosten til norske kvinner er tilstrekkelig for at fosterhjerter skal utvikle seg normalt, eller at folatdosen i tilskuddet som benyttes i Norge er for lav til å ha noen innvirkning på alvorlige hjertefeil. Forskerne ble overrasket over at folattilskudd var forbundet med økt risiko for septumdefekter, og kan ikke utelukke at folat faktisk har en negativ effekt med tanke på denne typen hjertefeil. Analysene er justert for kvinnenes alder, utdanning og enkelte andre variabler som kan påvirke resultatene fordi de både henger sammen med folatbruk og risikoen for hjertefeil. Det kan likevel tenkes at den uventede sammenhengen skyldes andre og ukjente faktorer som studien ikke har tatt høyde for.

Selv om det ikke var noen positiv sammenheng mellom folat og redusert risiko for medfødte hjertefeil i denne studien, er det viktig å understreke at folat har dokumentert god effekt mot ryggmargsbrokk. For øvrig viste studien at mer enn 250 000 av kvinnene tok folattilskudd i løpet av svangerskapet. Dette tilsvarer nokså nøyaktig halvparten av alle gravide i studien, og 95 000 begynte før de ble gravide. Det var en klar økning gjennom perioden, og i 2009 benyttet tre av fire gravide kvinner folat i forbindelse med graviditeten. Røykere, yngre og enslige kvinner, samt kvinner med lav utdanning og inntekt hadde lavere sannsynlighet for å benytte tilskudd.

Videoen under ble produsert i forbindelse med forskernes forrige studie, som ble publisert i 2014: Færre fødes med hjertefeil

Leave a reply