I dag disputerer Ekaterina Sharashova for sin doktorgrad om hvilepuls fra UiT Norges arktiske univeristet. I tre artikler har Sharashova og kolleger sett på hvordan hvilepulsen i befolkningen har endret seg over tid, og hvordan hvilepuls og endringer i hvilepuls kan knyttes til risiko for ulike typer hjerte- og karsykdom og tidlig død. Datamaterialet er hentet fra Tromsøundersøkelsen, som ble arrangert fire ganger mellom 1986 og 2007.

Høy hvilepuls = høy risiko

Den første artikkelen ble publisert i 2015, og viser at den gjennomsnittlige hvilepulsen hos folk i Tromsø sank mellom hver av de fire undersøkelsene. I 1986 var snittpulsen for menn 73,4 slag i minuttet, mens den bare var 64,7 slag i minuttet i 2007. For kvinner var gjennomsnittshvilepulsen redusert fra 78,3 til 66,4. Den største reduksjonen skjedde mellom 2001 og 2007 og resultatene gjaldt alle aldersgrupper. Hvilepulsen sank dessuten mest hos personer som også hadde redusert andre risikofaktorer for hjerte- og karsykdom.

I artikkel nummer to så Sharashova på sammenhengen mellom hvilepuls og risiko for framtidig hjerte- og karsykdom. Informasjon om hvilepuls ble registrert hos nesten 25 000 deltakere mellom 25 og 97 år i 1994 og 1995, og oppdatert for deltakerne som møtte til senere runder av Tromsøundersøkelsen. Deltakerne ble fulgt fram til utgangen av 2012, og funnene kobler høyere hvilepuls til gradvis økt risiko for hjerteinfarkt, hjerte- og karrelatert død og tidlig død uansett årsak hos begge kjønn. For menn var dessuten høyere hvilepuls uavhengig koblet til økt risiko for atrieflimmer, mens kvinner med høy puls hadde økt risiko for hjerneinfarkt.

Den tredje artikkelen undersøkte hvordan endringer i hvilepuls fra en utgave av Tromsøundersøkelsen til en senere utgave hang sammen med risiko for hjerte- og karsykdom og tidlig død. Resultatene ble publisert i slutten av januar 2017, og viser at både vedvarende høy hvilepuls og økende hvilepuls over tid er knyttet til økt risiko for hjerteinfarkt og tidlig død uavhengig av andre risikofaktorer. Den aller laveste risikoen observerte forskerne hos deltakerne som hadde lav hvilepuls over tid.

LES MER: Hjertebloggen har tidligere omtalt alle de tre artiklene i doktorgraden hver for seg, de to første i egne artikler og den nyeste i en felles sak om alle norske studier publisert i uke 4 av 2017.

Vi har lavere hvilepuls enn før

Hvilepuls forbindes med framtidig hjerteinfarkt, atrieflimmer, hjerneslag og død

ARTIKKEL 3: Høy hvilepuls over tid kobles til hjerteinfarkt

Leave a reply