Økt blodpropprisiko etter hjerteinfarkt

En ny studie fra Tromsø tyder på at det kan være en indirekte eller direkte årsakssammenheng mellom et nylig hjerteinfarkt og økt risiko for venøs blodpropp, spesielt i lungene.