I dag disputerer Caroline Lind for sin doktorgrad ved UiT Norges arktiske universitet. Studiene kan tyde på at et hjerteinfarkt øker risikoen for å få blodpropp i bein eller lunge, mens slik venøs blodpropp igjen kan øke risikoen for hjerteinfarkt eller hjerneslag, som går under fellesbetegnelsen arteriell blodpropp.

Toveis sammenheng

Studiene i doktorgraden benytter informasjon om over 30 000 deltakere fra Tromsøundersøkelsen, og den ene inkluderer også mer enn 50 000 deltakere fra den danske Diet, Cancer and Health-studien. Denne studien, som ble publisert i anerkjente Circulation i 2014, viser en uavhengig sammenheng mellom førstegangs venøs blodpropp og økt risiko for senere hjerteinfarkt eller hjerneslag.

Totalt 1208 av de nesten 82 000 deltakerne fikk venøs blodpropp i løpet av den drøyt 12 år lange oppfølgingsperioden. 90 av dem ble senere rammet av hjerteinfarkt eller hjerneslag. For kvinner yngre enn 65 år var risikoen mer enn tredoblet etter statistisk justering for tradisjonelle risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, sammenlignet med for kvinner som ikke fikk venøs blodpropp. For menn under 65 år var risikoen doblet. Også eldre kvinner hadde økt risiko for arteriell blodpropp etter venøs blodpropp, mens forskerne ikke kunne påvise en slik sammenheng for eldre menn.

Videre viste studien at to tredeler av infarktene og slagene som oppstod i etterkant av en blodpropp i beina eller lungene kunne tilskrives blodproppen. Det var likevel mindre enn én prosent av alle arterielle blodpropper i befolkningen totalt sett som kunne forklares av at pasienten tidligere hadde hatt venøs blodpropp

I 2016 publiserte forskerne så en studie som så på det omvendte: altså risikoen for venøs blodpropp etter en arteriell blodpropp, nærmere bestemt etter et hjerteinfarkt. Det viste seg at risikoen for å blir rammet av venøs blodpropp var omtrent 50 % høyere enn hvis man ikke hadde hatt hjerteinfarkt. Sammenhengen kunne ikke forklares av de tradisjonelle risikofaktorene for hjerte- og karsykdom, og heller ikke sykdomshistorien i familien påvirket resultatet. Risikoen var særlig økt for lungeembolisme, og 6 % av alle tilfellene kunne forklares av et tidligere hjerteinfarkt.

(saken fortsetter)

LES MER: 

Økt blodpropprisiko etter hjerteinfarkt

Infarkt i familien

Også hjerteinfarkt i nær familie ser ut til å kunne øke risikoen for venøs blodpropp, ifølge den tredje artikkelen i doktorgraden. Heller ikke i denne studien kunne den økte risikoen forklares utelukkende av tradisjonelle risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, og heller ikke av at hjerteinfarkt direkte påvirket risikoen for blodpropp. Samtidig var risikoen for venøs trombose ytterligere økt blant personer som hadde flere nære slektninger med tidligere hjerteinfarkt, noe som ifølge forskerne er en sterk indikasjon på at arvelige faktorer bidrar til risikoøkningen.

(saken fortsetter)

LES MER:

Hjerteinfarkt i nær familie øker faren for venøs blodpropp

I den fjerde og siste artikkelen inkluderte forskerne deltakere fra Tromsøundersøkelsen som hadde fått undersøkt halspulsårene sine med ultralyd ved to anledninger. Det viste seg at de som hadde plakk i halspulsåren ved første undersøkelse og som senere ble rammet av en venøs blodpropp, hadde større progresjon av plakk enn de øvrige deltakerne mellom de to ultralydundersøkelsene. Det var imidlertid ingen sammenheng mellom venøs blodpropp og nydannelse av plakk i halspulsåren. Resultatene tyder på at åreforkalkning til dels kan påvirke assosiasjonen mellom venøs blodpropp og framtidig hjerteinfarkt og hjerneslag.

Leave a reply