I dag disputerer Nina Zisko for sin doktorgrad ved NTNU. Sammen med kolleger ved Cardiac Exercise Research Group har hun utviklet en metode for å måle fysisk aktivitet i den eldre befolkningen basert på relative intensitetsnivåer. Metoden ble validert på 1500 personer mellom 70 og 77 år, og forskerne påviste økt forekomst av metabolsk syndrom blant de som ikke oppfylte minimumsanbefalingene for fysisk aktivitet. Doktorgraden inkluderer også en studie på friske, inaktive menn som indikerer at en treningsperiode med moderat intenstitet i motsetning til intensiv intervalltrening kan bidra til høyere energiforbruk i hverdagen.

Økte ikke energiforbruket etter intervalltrening

Intensiv kondisjonstrening øker den fysiske kapasiteten og senker hjerte- og karrisikoen mer enn trening med moderat intensitet. Personer med høyt maksimalt oksygenopptak er generelt sett mer fysisk aktive enn personer med dårligere kondisjon. Likevel viser en av artiklene til Zisko at intensiv trening som økte oksygenopptaket ikke førte til at friske, inaktive menn økte energiforbruket sitt etter treningsperioden. Det gjorde derimot de som hadde trent med moderat intensitet og som ikke økte oksygenopptaket sitt.

Forskerne analyserte treningsresponsen hos 24 menn tilfeldig fordelt til tre treningsgrupper. Mennene som trente 4×4-intervaller tre dager i uka i seks uker økte det maksimale oksygenopptaket sitt med 9 %, mens de som bare gjennomførte ett fireminuttersdrag hver treningsøkt økte oksygenopptaket med 7 %. Mennene som trente kontinuerlig med en intensitet på 70 % av makspulsen under treningsøktene økte derimot ikke oksygenopptaket sitt i det hele tatt. Likevel var det kun hos disse mennene forskerne observerte en økning i energiforbruket etter treningsperioden. Økningen i aktivitetsrelatert energiforbruk var på 43 %, mens det totale energiforbruket i løpet av dagen økte med gjennomsnittlig 14 %. Også antallet skritt i løpet av dagen var signifikant høyere etter treningsintervensjonen enn hos deltakerne som gjennomførte intervalltrening med kun ett intensivt drag. Studien inkluderer relativt få deltakere, og forskerne understreker at funnene deres må undersøkes nærmere i større studier.

Relativ treningsintensitet hos eldre og risiko for hjerte-karsykdom

Mange eldre har for lav fysisk kapasitet til å oppnå de absolutte nivåene som er definert som moderat eller intensiv fysisk aktivitet når de bruker aktivitetsmålere. I dag er det likevel slike verdier som benyttes i objektive vurderinger av fysisk aktivitetsnivå hos eldre. Derfor har forskerne utviklet en ny metode for å beskrive fysisk aktivitet ut fra relativ intensitet hos eldre. Metoden ble laget på bakgrunn av data fra 111 eldre personer som deltok i Generasjon 100-studien og brukte aktivitetsmålere under et test av det maksimale oksygenopptaket. Utviklingen av denne metoden beskrives i den andre artikkelen i doktorgradsarbeidet, og metoden utforskes videre i de to siste artiklene.

Først validerte forskerne metoden på litt over 1000 Generasjon 100-deltakere mellom 70 og 77 år. Resultatene viser at eldre som ikke tilfredsstiller minimumsanbefalingene for fysisk aktivitet basert på relativ intensitet har høyere forekomst av metabolsk syndrom enn eldre som oppfyller anbefalingene. Det var derimot ingen assosiasjon mellom absolutt treningsintensitet hos deltakerne og metabolsk syndrom, noe som understreker nytten av nye modellen. I den siste artikkelen har forskerne ved hjelp av den validerte metoden beskrevet fysisk aktivitet og fysisk kapasitet hos eldre. Disse to siste artiklene er foreløpig ikke publisert.

Leave a reply