Aminosyren tryptofan brytes ned til kynurenin, som omdannes videre til ulike andre kynureniner i kroppen. Nedbrytningen er avhengig av aktiviteten til betennelsesproteinet interferon-γ, som også er ansvarlig for produksjonen av metabolitten neopterin. En ny studie fra Universitetet i Bergen viser at nivåene av både kynureniner, tryptofan og neopterin i blodet kan si noe om risikoen for å dø som følge av hjerte- og karsykdom, og tyder på at interferon-γ-aktiviteten påvirker denne risikoen.

– Åtte av de ti markørene vi undersøkte var forbundet med hjerterelatert død, forteller førsteforfatter Hui Zuo om studien, som nylig ble publisert i det høyt rangerte epidemiologiske tidsskriftet American Journal of Epidemiology.

Over 7000 deltakere

Hui Zuo er postdoktor ved Universitetet i Bergen, og resultatene baserer seg på blodprøver fra 7010 deltakere i Helseundersøkelsen i Hordaland. Alle deltakerne var født enten i årene 1925–1927 eller 1950–1951, og blodprøvene ble tatt i 1998 eller 1999. Innen utgangen av 2011 hadde 385 av deltakerne dødd som følge av hjerte- og karsykdom.

Høyere nivåer av tre av de seks kynureninene som ble undersøkt var forbundet med økt risiko for hjerterelatert død, mens lavere nivåer av ett kynurenin hang sammen med økt risiko. I tillegg var neopterin, den generelle betennelsesmarkøren CRP, tryptofan (lavere nivåer), og en høy andel kynurenin i forhold til tryptofan – kynurenin:tryptofan-ratioen – assosiert med død av hjerte- og karsykdom. Analysene var justert for kjønn, alderskategori, BMI, røyking og nyrefunksjon.

Betennelse viktig for sykdomsutviklingen

Også risikoen for død uansett årsak hang sammen med biomarkørene i omtrent samme grad som for hjerte- og karsykdom, mens færre markører hang sammen med risikoen for å dø av kreft. Ifølge forskerne kan dette indikere at systemisk betennelse og aktivering av interferon-γ og kynurenin-signalveien har større betydning for utviklingen av hjerte- og karsykdom enn kreft.

– Åreforkalkning er den viktigste årsaken til hjerte- og karsykdom, og vi vet at åreforkalkning er en kronisk betennelsesprosess som involverer aktivering av immunsystemet. Også tidligere studier tyder på at interferon-γ spiller en rolle i sykdomsutviklingen ved hjerte- og karsykdom, sier Hui Zuo.

Les også: Knytter kynurenin til risiko for akutt koronarsykdom

Leave a reply