Økt hjerte- og karrisiko ved psoriasisartritt

Forskerne fant høyere forekomst av en rekke risikofaktorer for hjerte- og karsykdom blant personer med den revmatiske lidelsen psoriasisartritt sammenlignet med den generelle befolkningen.