Økt hjerte- og kardød med arvelig høyt kolesterol

Til tross for kolesterolsenkende medisiner og moderne kostholdsrådgivning er risikoen for å dø av hjerte- og karsykdom over dobbelt så høy blant yngre pasienter med familiær hyperkolesterolemi som blant nordmenn generelt.