Onsdag 20. april disputerer Ingrid Snekvik for sin doktorgrad ved NTNU.


DE VIKTIGSTE RESULTATENE:

  1. Fedme og mye fett på magen ser ut til å doble risikoen for å utvikle psoriasis.
  2. Psoriasis er knyttet til metabolsk syndrom, en samling av risikofaktorer for hjerte- og karsykdom.
  3. Metabolsk syndrom er også knyttet til økt risiko for å få psoriasis i framtida.

KORT OPPSUMMERING:

(1/3) Både høyere BMI, midjemål, midje-hofte-ratio og vektøkning over ti år er koblet til signifikant økt risiko for å utvikle psoriasis. Fedme og høyt midjemål er assosiert med nesten dobbelt så høy risiko som normalvekt og lavt midjemål. 33 734 deltakere i den andre Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT2) ble inkludert i studien, og 369 av dem fikk psoriasis innen den tredje Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT3) elleve år senere. En meta-analyse Snekvik tok del i bekrefter sammenhengen mellom ulike mål på overvekt og fedme og psoriasisrisiko. Totalt inkluderer analysen sju studier, inkludert Snekviks egen og ytterligere en norsk studie.

(2) Personer med psoriasis har nesten doblet sannsynlighet for å ha opphopning av risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, såkalt metabolsk syndrom. De har også høyere BMI og midjemål enn andre, oftere diabetes og tidligere episoder med hjerte- og karsykdom. Blodtrykk og kolesterolprofil er derimot ikke forbundet med økt sannsynlighet for psoriasis. Studien inkluderer drøyt 50 000 deltakere fra den tredje Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag midt på 2000-tallet.

(4) Metabolsk syndrom kobles også til 66 % høyere framtidig risiko for psoriasis. Høyt midjemål og BMI forklarer deler av sammenhengen, men selv etter å ha tatt hensyn til disse faktorene var risikoen 33 % høyere hos deltakere med metabolsk syndrom. Triglyserider, HDL-kolesterol, blodtrykk og blodsukker er de øvrige risikofaktorene som utgjør metabolsk syndrom, og både triglyserider og HDL-kolesterol var uavhengig koblet til risiko for å få psoriasis. Studien fulgte knapt 35 000 nordtrøndere mellom HUNT2 og HUNT3.

Leave a reply