Fredag 27. april disputerer Agnete Malm Gulati for sin doktorgrad ved NTNU.


DE VIKTIGSTE RESULTATENE:

  1. Personer med psoriasisartritt har økt forekomst av en rekke risikofaktorer for hjerte- og karsykdom.
  2. Beregnet 10-årsrisiko for å dø av hjerte- og karsykdom er lav for personer med psoriasisartritt.
  3. Risikofaktorer for hjerte- og karsykdom utvikler seg ikke annerledes hos personer som får psoriasisartritt enn hos andre.

KORT OPPSUMMERING:

(1) Psoriasisartritt er en kronisk betennelsessykdom der pasientene har leddgikt kombinert med hudsykdommen psoriasis. Av mer enn 50 000 deltakere i den tredje helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT3), hadde 338 bekreftet psoriasisartritt. Disse hadde naturlig nok høyere nivåer av betennelsesmarkøren C-reaktivt protein i blodet enn resten, men også flere andre risikofaktorer for hjerte- og karsykdom var økt: flere røyket, færre var fysisk aktive, og de hadde oftere høyt blodtrykk og fedme. Psoriasisartritt var dessuten forbundet med høyere BMI, høyere midjemål og høyere diastolisk blodtrykk.

Malm Gulati og kollegene regnet også ut risikoen for å dø av hjerte- og karsykdom i løpet av de nærmeste 10 årene, basert på en mye brukt formel. Risikoen viste seg å være lav, og analysene viste ingen forskjell i risikoen for pasienter med versus uten psoriasisartritt.

Hjertebloggen omtalte denne studien nærmere i en egen sak i 2015:

Økt hjerte- og karrisiko ved psoriasisartritt

(3) Pasienter som senere utvikler psoriasisartritt har høyere BMI, lavere HDL-kolesterol og røyker oftere enn de som ikke får sykdommen. Gulati og forskerkollegene kunne derimot ikke finne noen forskjell mellom gruppene personer når de gjaldt utviklingen av risikofaktorer for hjerte- og karsykdom over tid. Dermed tyder funnene på at personer med psoriasisartritt har økt hjerte- og karrisiko allerede før de får den revmatiske sykdommen.

Studien inkluderer 151 personer som deltok i både HUNT2 og HUNT3 i 1995–1997 og 2006–2008, og som fikk psoriasisartritt mellom de to undersøkelsene. Disse ble sammenlignet med 755 like gamle personer som ikke utviklet sykdommen.

(2) Den siste studien i doktorgraden ser på beintetthet ved psoriasisartritt, hvor forskerne ikke fant noen forskjell fra normalbefolkningen.

Leave a reply