En tredel av personene som døde etter at de hadde fylt 30 år, døde som følge av hjerte- og karsykdom. Sammenlignet med det som er forventet for folk flest i samme aldersgruppe, var hjerte- og karrelaterte død mer enn ti ganger økt.

Studien baserer seg på data om til sammen 7871 personer som ble registrert i Barnediabetesregisteret i periodene 1973–1982 og 1989–2012. Pasientene var yngre enn 15 år da de fikk type 1-diabetes, og ble fulgt fram til 30. september 2013. Med andre ord var alle pasientene yngre enn 55 år på oppfølgingstidspunktet. Til sammen døde 241 personer, 122 etter at de fylte 30 år. For de yngste pasientene var akutte diabeteskomplikasjoner i form av ketoacidose eller lavt blodsukker vanligste dødsårsak, mens hjerte- og karsykdom altså var vanligst for de som var eldre enn 30 år. Opplysningene om dødsårsak var hentet inn fra Dødsårsaksregisteret, og ble endelig fastslått av en evalueringskomité som vurderte obduksjonsrapporter og journaler i tillegg til dødsattester.

Forskerne understreker at behandlingen av barnediabetes har blitt vesentlig forbedret de siste tiårene, og at det ikke er sikkert den markant økte dødeligheten av hjerte- og karsykdom er representativ for barn som har fått type 1-diabetes på et senere tidspunkt enn 1982. De konkluderer uansett med at den høye andelen hjerte- og karsykdom blant personer med barnediabetes understreker hvor viktig det er å forebygge senkomplikasjoner av diabetes.

Les også: Tidlig åreforkalkning ved barnediabetes

Leave a reply