Forskere fra Universitetet i Bergen har sammenlignet dødeligheten hos drøyt 27 000 nordmenn med alvorlig nyresvikt i nær familie med dødeligheten hos over fem millioner andre nordmenn. Studien inkluderer alle som levde i 1960 og var født i Norge, og som hadde minst en førstegradsslektning registrert i Folkeregisteret. 828 000 av dem døde innen utgangen av 2009.

I justerte analyser var risikoen for tidlig død økt med 13 % blant de som hadde alvorlig nyresykdom i nærmeste familie. Risikoen for å dø av hjerte- og karsykdom var 15 % høyere enn det som var forventet, inkludert 34 % økt dødelighet av hjerneslag, 11 % økt dødelighet av hjerteinfarkt/angina og 30 % økt dødelighet av høyt blodtrykk.

– Hypotesen er at det ikke er ett enkelt gen som spiller inn og gir nyresykdom, men at det kanskje er flere gener som spiller inn og dermed gir en generell økt sårbarhet, uttalte førsteforfatter Ragnhild Skrunes til Dagens Medisin da studien ble publisert i november i fjor.

Også sosial arv og livsstilsfaktorer som er felles for nære familiemedlemmer kan spille inn.

– Man kan ikke gjøre så mye med genene sine, men det fins kjente risikofaktorer som pasienten kan gjøre noe med. Dersom man har økt risiko fordi man har en førstegradsslektning med endestadie nyresvikt kan det være lurt å se på egen livsstil, og tenkte på å forebygge ved å mosjonere, spise mer frukt og grønt og stumpe røyken, sier Skrunes.

Leave a reply