Nye blodfortynnende medisiner (NOAK) har nå blitt vanligere i Norge enn langt eldre warfarin (Marevan). Norske studier Hjertebloggen har omtalt tidligere viser blant annet at nye blodfortynnende både kan være mer effektive for å hindre hjerneslag og mer kostnadseffektive enn warfarin hos pasienter med atrieflimmer. Nå advarer direktør i Legemiddelverket mot under- og overdosering av de nye medikamentene i et intervju med Dagens Medisin.

– Legene må skjerpe seg, og sørge for at pasienter blir fulgt opp i henhold til preparatomtalen, sier blant annet Madsen.

Flere dødsfall og hjerte-karinnleggelser

Uttalelsene kommer etter at en ny amerikansk registerstudie viser at omtrent én av åtte pasienter får lavere eller høyere doser av de nye blodfortynnende medikamentene enn det som er anbefalt. De 5738 pasientene i studien ble fulgt opp etter median ett år. Det viste seg at de som hadde fått for høye doser hadde nesten dobbelt så høy risiko for å dø i løpet av dette året, uavhengig av andre forskjeller som skilte dem fra pasientene som fikk riktig dose. Pasientene som fikk for lave doser hadde 26 % økt risiko for å bli lagt inn på sykehus med hjerte- og karsykdom i løpet av oppfølgingsperioden. Madsen antyder at denne problemstillingen trolig også er relevant for norske pasienter.

– I en studie fra Norge var det rundt 30 prosent av NOAK-brukerne som fikk redusert dose. I den studien hadde man ikke tilgang til nyrefunksjonsdata, så det er ikke mulig å si hvor mange som fikk redusert dose på riktig grunnlag. Men det kan tyde på at uriktig dosering ikke er uvanlig i Norge heller. sier Madsen.

LES OGSÅ:

Ny blodfortynner mest effektiv for de eldste

Nye blodfortynnere kan være mer kostnadseffektive ved atrieflimmer

Leave a reply