Økt dødelighet blant hjertepasienter på vanndrivende legemidler

Loop-diuretika/sløyfediuretika er legemidler som benyttes ved blant annet hjertesvikt og høyt blodtrykk. Nå viser en studie at bruken forbindes med økt dødelighet hos pasienter med mistenkt koronar hjertesykdom, og forskerne frykter farlig overforbruk av slike medikamenter blant norske eldre.