Økt risiko for tidlig død blant de som overlever hjerneslag

Personer som fortsatt er i live ett år etter et hjerneslag har fremdeles vesentlig høyere risiko for tidlig død enn de som ikke har hatt slag.