Forskerne undersøkte lungefunksjonen til 8646 personer som deltok i den femte eller sjette Tromsøundersøkelsen mellom 2001 og 2008. Innen utgangen av 2011 hadde 215 fått venøs blodpropp, og det viste seg at risikoen var doblet for personer som hadde de to alvorligste graderingene (III og IV) av lungesykdommen KOLS sammenlignet med deltakerne som ikke hadde KOLS.

Også dødeligheten blant KOLS-pasientene ble undersøkt. Risikoen for å dø var høyere for de pasientene som utviklet blodpropp enn for de som ikke gjorde det, og spesielt høy for de med alvorligst KOLS. Studien indikerer dermed at pasienter med alvorlig KOLS kan ha økt risiko både for å få og for å dø som følge av blodpropp i legg eller lunge.

kols

Leave a reply