Gravide som har hatt svangerskapsforgiftning har firedoblet risiko for høyt blodtrykk og doblet risiko for påfølgende koronarsykdom, hjerneslag eller blodpropp innen 15 år etter fødselen. Forskere ved Oslo universitetssykehus har tidligere vist at gravide med svangerskapsforgiftning har stivere blodårer enn andre gravide både ved termin og et halvt år etter fødselen. En rekke betennelsesstoffer kan påvirke stivheten til blodårene, og nå viser en ny studie at gravide med svangerskapsforgiftning har høyere nivåer av mange slike betennelsesstoffer i blodet enn friske gravide. De økte nivåene kan imidlertid ikke forklare forskjellene i blodårefunksjonen.

Forskerne sammenlignet 61 kvinner som hadde et normalt svangerskap med 34 kvinner som fikk akutt svangerskapsforgiftning i løpet av graviditeten. Nivåene av fem av åtte målte betennelsesmarkører i blodet var signifikant høyere hos kvinnene med svangerskapsforgiftning ved termin, mens bare én av markørene også var forhøyet seks måneder etter fødselen. De fleste forskjellene kunne forklares av at svangerskapsforgiftning også var forbundet med høyere BMI ved termin. Funnene tyder dermed i stor grad på at økt BMI i form av økt fettvev er en kilde til økt betennelse hos kvinner som får svangerskapsforgiftning, og støtter dermed tidligere studier som foreslår fedmerelatert betennelse som en årsak til tilstanden.

Både ved et normalt svangerskap og ved svangerskapsforgiftning sank nivåene av de fleste betennelsesmarkørene fra termin til seks måneder etter fødselen, noe som viser at graviditet i seg selv er forbundet med økt betennelse. Den eneste markøren som fortsatt var høyere hos kvinnene med svangerskapsforgiftning etter seks måneder var løselig TNF-reseptor-1 (sTNF-R1). Forskerne tror dette kan være et uttrykk for økt aktivitet av TNFα, som aktiverer celler i blodåreveggen og er sterkt koblet til progresjon av åreforkalkning.

VCAM-1 var den eneste markøren som var signifikant høyere enn hos de friske kvinnene i analyser justert for BMI, og er også en biomarkør assosiert med åreforkalkning og involvert i rekrutteringen av betennelsesceller fra blodet til blodåreveggen. De andre betennelsesmarkørene som var forhøyet ved termin hos kvinner med svangerskapsforgiftning var tre proteiner involvert i åreforkalkningsprosessen i blodåreveggen: CXCL16, MCP-1 og PTX-3.

Forskerne ble imidlertid overrasket over at nivåene av betennelsesstoffer i liten grad hang sammen med markører for blodårefunksjonen både ved termin og seks måneder senere. Disse funnene tyder på at den økte betennelsen ved svangerskapsforgiftning ikke er årsaken til at disse kvinnene også har vedvarende økt arteriestivhet og svekket blodårefunksjon etter fødselen. Forskerne understreker at betennelsesmarkørene likevel kan spille en rolle for den økte risikoen for senere hjerte- og karsykdom hos kvinner som har hatt svangerskapsforgiftning.

Leave a reply