Når blodgjennomstrømmingen til hjertet forstyrres kan dette medføre at oksygentilførselen til hjertet opphører. Denne tilstanden kalles hjerteinfarkt. Tilførsel av oksygen er en standard behandlingsprosedyre for pasienter som opplever hjerteinfarkt. Denne behandlingsformen bygger på data fra et begrenset antall av basal- og kliniske studier. En gruppe forskere fra Paris, Jerusalem, Hamilton (Canada) og Oslo Universitetssykehus ønsket derfor å undersøke dette nærmere. Måten dette ble gjort på var ved en systematisk gjennomgang av allerede publiserte studier som omhandlet hvilken funksjon oksygentilførsel har ved hjerteinfarkt.

I dette blogginnlegget møter vi en av forskerne i denne gruppen, Dan Atar, professor ved kardiologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus Ullevål og forskningssjef ved medisinsk klinikk. Han forteller at resultatet fra denne gjennomgangen viser at man faktisk mangler gode studier som støtter bruk av oksygen til denne pasientgruppen i ambulanse og på sykehus. Det er derfor behov for mer forskning for å undersøke om oksygentilførsel er til hjelp for pasienten eller ikke.

 

 

Oxygen therapy in acute coronary syndrome: are the benefits worth the risk?

Shuvy M, Atar D,Gabriel Steg P, Halvorsen S, Jolly S, Yusuf S, Lotan C.

Eur Heart J. 2013 Jun;34(22):1630-5. doi: 10.1093/eurheartj/eht110. Epub 2013 Apr 3. Review.