Ved avansert åreforkalkning vokser plakk fra åreveggen og gjør blodåren trangere. Etter hvert kan plakket destabiliseres, sprekke og føre til en blodpropp og påfølgende hjerteinfarkt eller hjerneslag. Risikoen for dannelsen av blodpropper øker når koagulasjonssystemet er aktivert, og det er vevsfaktor som innleder denne prosessen. I kjernen av ustabile plakk er det påvist oksygenmangel, og en norsk studie som publiseres i aprilutgaven av tidsskriftet Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Basis of Disease viser at oksygenmangel reduserer produksjonen av stoffer som hemmer aktiviteten til vevsfaktor. Dermed kan slik hypoksi bidra til destabilisering av plakk og økt risiko for blodproppdannelse.

– Størrelsen og sammensetningen til blodproppen som dannes når et plakk sprekker kan avgjøre om den er dødelig eller ikke. Derfor er det viktig å identifisere prosesser i plakket som kan påvirke dette. Disse funnene gir oss mer kunnskap om hvordan oksygenmangel i blodåreveggen kan påvirke alvorlighetsgraden av aterosklerotisk hjerte- og karsykdom, og tyder på at det kan være gunstig med tilstrekkelig oksygentilførsel til plakket, sier førsteforfatter Benedicte Stavik, postdoktor ved Institutt for indremedisinsk forskning ved Oslo universitetssykehus.

Forskerne benyttet cellekulturer av menneskelige endotelceller (cellene som kler innsiden av blodåreveggen) i eksperimentene sine, og viste at endotelceller utsatt for hypoksi hadde redusert uttrykk for TFPI, et stoff som hemmer signalveien for vevsfaktor. Samtidig så forskerne at genuttrykket for vevsfaktor økte markant ved oksygenmangel, og at den koaguleringsfremmende aktiviteten på overflaten av endotelcellene var økt.

Ved oksygenmangel er nivåene av hypoksiinduserende faktorer (HIF) i endotelceller økt. Videre eksperimenter viste at reduksjonen i TFPI var avhengig av at HIF-2α var til stede, noe som tyder på at HIF-2α er viktig for å regulere genuttrykket av TFPI i endotelceller ved oksygenmangel. Forskerne så også en mangedobling av genuttrykket for vekstfaktoren VEGF hos endotelceller utsatt for oksygenmangel. Økningen av HIF og VEGF ved hypoksi stimulerer til nydanning av blodårer fra endotelceller. Det er tidligere vist at blodårer som oppstår fra disse cellene ikke utvikler seg normalt, forårsaker blødninger og er mer uttalt i ustabile enn i stabile plakk.

Leave a reply