Transfett fra industrielt produserte matvarer som kjeks, kaker og potetgull er forbundet med økt risiko for hjerte- og karsykdom. Blant annet kan transfettsyrer i blodet trolig svekke endotelfunksjonen, altså blodårenes evne til å utvide seg. Denne evnen er avhengig av nitrogenoksid (NO), og stoffet asymmetrisk dimetylarginin (ADMA) forhindrer produksjonen av nettopp nitrogenoksid (NO). Nå har norske forskere undersøkt om ADMA kan være en del av forklaringen på hvorfor høye nivåer av transfett i blodet kan øke faren for hjerteinfarkt og tidlig død.

– Vi fant en klar sammenheng mellom høye nivåer av transfettsyrer og høye nivåer av ADMA i blodet, sier førsteforfatter Heidi Borgeraas, som er doktorgradsstipendiat ved Sykehuset i Vestfold og Universitetet i Oslo. Sammenhengen var ikke påvirket av andre faktorer forskerne kontrollerte for, noe som kan tyde på at transfettsyrer i seg selv påvirker nivåene av ADMA og kan svekke endotelfunksjonen.

De 1364 pasientene som deltok i studien hadde mistenkt koronar hjertesykdom (hjertekrampe eller hjerteinfarkt) og ble fulgt i nesten seks år fram til utgangen av 2006. Jo høyere nivåer de hadde av transfettsyrer i blodet, jo høyere var risikoen for å dø – også av hjerte- og karrelaterte årsaker. Denne sammenhengen kunne imidlertid for en stor del forklares av andre ting enn transfettet, for eksempel at pasientene med de høyeste nivåene også var eldre enn pasientene med lavere nivåer.

– Etter justering for disse faktorene var ikke sammenhengen mellom transfett og dødelighet lenger signifikant. Vi fant heller ingen ting som tydet på at nivåene av ADMA påvirket sammenhengen mellom transfett og hjerteinfarkt eller dødsfall som følge av hjerte- og karsykdom. Det trengs flere studier for å undersøke sammenhengen mellom ADMA og transfettsyrer nærmere, sier Borgeraas.

Det finnes flere andre mekanismer enn svekket endotelfunksjon som kan forklare sammenhengen mellom inntak av industrielt produsert transfett og økt hjerte- og karrisiko. For eksempel kan transfett forverre fettstoffprofilen og påvirke konsentrasjonen av betennelsesmarkører i blodet. I denne studien fant forskerne en klar forbindelse mellom transfett og nivåene av triglyserider i blodet, men ingen sammenheng mellom transfett og nivåene av de ulike kolesterolpartiklene eller betennelsesmarkøren CRP. Forskerne tror det kan skyldes at de aller fleste deltakerne i studien brukte kolesterolsenkende legemidler.

Leave a reply