Torsdag 11. januar disputerer Sara Maria Mathisen for sin doktorgrad ved Universitetet i Bergen.


DE VIKTIGSTE RESULTATENE:

  1. Pasienter som overlever i minst ett år etter et hjerneslag har fortsatt økt risiko for tidlig død.
  2. Også pasienter som er i stand til å bo hjemme etter et hjerneslag har økt dødelighet sammenlignet med personer som ikke har hatt hjerneslag.
  3. Pasienter med åreforkalkning i halsen lever lenger dersom de bruker kolesterolsenkende medisiner

KORT OPPSUMMERING:

(1) Den første artikkelen inkluderer 1137 pasienter som ble lagt inn på Stavanger universitetssjukehus med hjerneslag mellom 1996 og 2004, og som fortsatt var i live ett år etter slaget. På oppfølgingstidspunktet i 2012 hadde litt over halvparten dødd. Blant like gamle personer fra samme område og med samme kjønnssammensetning var det kun en tredjedel som hadde dødd. Med andre ord har også slagpasienter som overlever det første året økt risiko for å dø tidlig, og det viste seg at risikoen var økt gjennom hele oppfølgingsperioden.

Ikke overraskende var alder, diabetes og alvorlighetsgraden av hjerneslaget risikofaktorer for å dø etter hjerneslag. Derimot var ikke hjerteinfarkt/angina, atrieflimmer eller tidligere slag koblet til økt risiko. Lave nivåer av kolesterol og hemoglobin i blodet var knyttet til økt dødelighet, og det samme var høyere nivåer av kreatinin og homocystein.

Hjertebloggen omtalte denne studien nærmere i en egen sak like etter at den ble publisert i 2015:

Økt risiko for tidlig død blant de som overlever hjerneslag

(2) I løpet av oppfølgingsperioden døde mer enn halvparten av alle slagpasienter som var i stand til å bo hjemme enten umiddelbart etter sykehusoppholdet eller etter midlertidig rehabilitering. Også her var det kun én av tre i kontrollbefolkningen som døde i samme periode. Det var dessuten en høyere andel av slagpasientene som senere flyttet inn på sykehjem, og de som gjorde det flyttet også i yngre alder enn personer som ikke hadde hatt slag.

Nesten 90 % av de 452 slagpasientene som ble inkludert i denne studien var i stand til å bo hjemme etter slaget, og også disse ble fulgt til 2012 og sammenlignet med like gamle personer av samme kjønn fra den generelle befolkningen i Stavanger.

(3) I en studie som foreløpig ikke er publisert viser Mathisen og kollegene at personer med innsnevringer i halspulsårene har lavere risiko for tidlig død dersom de bruker kolesterolsenkende medisiner. Forskjellen i dødelighet sammenlignet med de som ikke brukte slike medisiner økte jo lengre pasientene ble fulgt opp.

Leave a reply