Cardiac power er produktet av blodtrykket og mengden blod som flyter gjennom hovedpulsåren, og et mål som kan gi informasjon om prognosen ved en rekke ulike hjertesykdommer. Målinger av cardiac power kan også hjelpe til med å skille ulike former for hjertesvikt. Målingene krever imidlertid en invasiv prosedyre med innsetting av katetere i hjertet, men nylig utviklet forskere ved NTNU og St. Olavs hospital en ny og minimalt invasiv metode for å beregne cardiac power for hver hjertesyklus. Nå viser de at verdiene fra systemet deres samsvarer godt med den invasive metoden både ved normal og svekket hjertefunksjon.

– Vår minimalt invasive metode overestimerte cardiac power med ca. 10 % sammenlignet med den invasive metoden. Denne forskjellen var mer eller mindre konstant for alle målingene vi gjorde både ved normal og svekket hjertefunksjon. Det kan med andre ord se ut som om systemet vårt kan benyttes til å beregne cardiac power for hvert hjerteslag, men verdiene må deles på 1,1 for å tilsvare invasivcardiac power. Vi mener systemet nå er klart for å testes på pasienter, sier førsteforfatter Audun Eskeland Rimehaug.

Sju griser ble benyttet i forsøkene. Blodflyt i aorta ble målt med ultralyd, mens et kateter målte blodtrykket i overarma, og verdiene ble overført til en laptop som beregnet cardiac power. Samtidig målte forskerne cardiac power invasivt med en invasiv flow-probe på aorta og en trykkmåler i aorta. Til sammen gjorde de målinger av cardiac power fra 300 hjertesykluser fra hvert forsøksdyr; 150 før de induserte svekkelser i hjertefunksjonen og 150 etter. I begge situasjonene ble målingene gjort både ved normale forhold, ved økt motstand for hjertet (økt afterload), og ved redusert fylning av hjertekammeret (redusert preload).

Leave a reply