Etter et hjerneslag er det vanlig å bruke Bergs Balanseskala til å måle pasientenes endring i balanse over tid. Slagpasienten får en balansescore mellom 0 og 4 på 14 ulike oppgaver som utføres i sittende eller stående posisjon, og den samlede summen utgjør den totale balansescoren. For slagpasienter som sliter med balansen de første par ukene etter et hjerneslag, trengs en forbedring på 6 poeng eller mer før de selv skal anse det som en stor eller svært stor forbedring, viser en ny studie fra NTNU og St. Olavs Hospital.

52 pasienter ble inkludert i analysene til forskerne. De første målingene av balanse ble gjennomført på Slagenheten ved St. Olavs hospital innen to uker etter hjerneslaget, mens oppfølgingsmålingene ble gjennomført en måned senere. Da ble også pasientene spurt direkte om de syntes balansen hadde endret seg siden oppholdet på Slagenheten. 18 av dem sa at balansen hadde blitt mye eller svært mye bedre, mens balansen hos de 34 siste var uendret eller ikke hadde blitt betydelig endret. Det viste seg altså at minst 6 poeng forbedring på Bergs Balanseskala var det som skulle til for at pasientene betegnet balansen som vesentlig forbedret. Dette var også grensa for å kunne være 80 % sikker på at endringen i score mellom de to måletidspunktene ikke skyldtes tilfeldige målefeil.

– Funnene kan informere klinikere om hvor stor forbedring på Bergs Balanseskala som er avgjørende for om det faktisk har skjedd en viktig endring i balanse eller ikke. Resultatene støtter verdien av å benytte skalaen i klinikken kort tid etter hjerneslag, skriver forskerne i tidsskriftartikkelen om studien som nylig ble publisert i Physiotherapy Theory and Practice.

Leave a reply