I morgen disputerer Ingrid Munthe Alm Andersen for sin doktorgrad ved UiT Norges arktiske universitet. Der har hun blant annet vist at L-arginin trolig ikke er velegnet som medisin mot svekket hjertefunksjon, mens et nyutviklet peptid viste seg å bedre både nyre- og hjertefunksjonen til friske dyr.

Svekket nyrefunksjon, L-arginin, ANG1-7/BNP og FGF23

I den ene av de fire artiklene i doktorgraden har Alm Andersen og kollegene vist at svekket nyrefunksjon i etterkant av at den ene nyren er fjernet, disponerer for dårligere regulering av vann og salt i kroppen til hunder påført akutt hjertesvikt. I tillegg økte risikoen for at for mye blod strømte inn i hjertet mellom to slag. Både to og tolv uker etter nyreoperasjonen var redusert nyrefunksjon koblet til aktivering av nevrohumorale kompensasjonsmekanismer som er assosiert med forverret prognose. Forskerne viste også kroniske endringer i hjertets struktur og funksjon etter at den ene nyren var fjernet, og endringer i genuttrykk som er forbundet med skadelig remodellering av hjertet.

L-arginin kan potensielt forbedre blodårefunksjonen gjennom å øke produksjonen av nitrogenoksid. Alm Andersen og kollegene kunne imidlertid ikke påvise noen gunstig effekt på motstanden i blodårene eller hjertefunksjonen til 12 griser som ble påført svekket pumpefunksjon. Heller ikke oksygenforbruket eller kreatinnivåene i hjertet endret seg etter at grisene fikk tilført L-arginin. Studien kan derfor tyde på at L-arginin ikke har egenskaper som bidrar til gunstig produksjon av nitrogenoksid ved akutt svekket hjertefunksjon.

Et nyutviklet peptid kalt ANG1-7/BNP gav derimot både bedre nyre- og hjertefunksjon hos friske hunder. Dermed kan peptidet være et lovende medikament for å forhindre forverring av kardiorenalt syndrom, hvor både hjerte og nyrer er svekket. Peptidet virker gjennom å hemme effekten av renin-angiotensin-aldosteron-systemet i nyrene, samt å øke nivåene av natriuretiske peptider som styrker sammentrekningsegenskapene til hjertet.

I siste artikkel viste Alm Andersen at nivåene av fibroblastvekstfaktor 23 (FGF23) i blodet er mangedoblet hos pasienter med akutt, dekompensert hjertesvikt. FGF23 er en prognostisk markør ved både nyre- og hjertesvikt. 21 pasienter og 19 friske kontrollpersoner deltok i studien. Genuttrykket til FGF23 i hjertet var derimot ikke forskjellig i de to gruppene, noe som tyder på at de økte nivåene i blodet ikke skyldes økt produksjon i hjertet.

Leave a reply