Et nært samarbeid mellom hjertemedisinsk- hjertekirurgisk avdeling og Cardiac Exercise Research Group (CERG) ved universitetssykehuset St.Olavs Hospital/NTNU har de siste årene gjort det mulig å studere i detalj sentrale mekanismer til hva som gjør at et hjerte svikter. Ved å ta ut hjerteprøver fra pasienter under hjerteoperasjon har forskerne avdekt helt nye molekylære mekanismer som gjør at  kalsiumreguleringen i sviktende hjerter fungerer dårlig. Forskerne har i detalj studert hjertecellefunksjon og kalsiumregulering i levende hjerteceller fra pasienter som har utviklet hjertesvikt etter et infarkt. For å avdekke de molekylære mekanismene til den dårlige funksjonen og kalsiumreguleringen ved hjertesvikt så har forskerne analysert endringer i sentrale proteiner som er involvert samt mikro-RNA reguleringen av disse. Potensielt kan disse funnene være nye angrepspunkt for medikamentell behandling for pasienter med hjertesvikt. Studiet forventes publisert høsten 2013.

Comments are closed.