Nye blodfortynnere kan være mer kostnadseffektive ved atrieflimmer

Warfarin har tradisjonelt blitt brukt for å redusere slagrisikoen hos personer med atrieflimmer. En ny studie kan indikere at nye legemidler ikke bare kan være mer effektive for forebygging, men også i et helseøkonomisk perspektiv.