Hjerneslag er den tredje vanligste dødsårsaken i Norge, og mer enn 13.000 nordmenn rammes hvert år. Ved å blant annet undersøke hastigheten på blodstrømmen gjennom halspulsårene kan man få en indikasjon på graden av åreforkalkning hos en pasient, og dermed sørge for personer som er i risikosonen for å få slag blir operert i tide. Halspulsårene ligger ideelt plassert for å undersøkes med ultralyd, men med den teknologien som benyttes i dag må legene ofte gjøre en kvalifisert gjetning av retningen til blodstrømmen for å finne ut hvor store innsnevringene av disse årene er. Dette kan føre til usikre målinger og at man dermed ikke fanger opp alle risikopasientene.

Ved å kombinere to ulike teknologier har forskere ved NTNU og St. Olavs Hospital i Trondheim utviklet en ny standard for å undersøke blodstrømmen gjennom halspulsårene med ultralyd. Denne teknologien ble nylig testet på tolv forsøkspersoner med åreforkalkning i halspulsårene, og i samtlige tilfeller oppnådde man gode målinger av blodets hastighet gjennom årene. Fordelen med metoden er blant annet at man kan se i hvilken retning blodet beveger seg gjennom årene og dermed beregne hastigheten mer nøyaktig enn tidligere, slik postdoktor Ingvild Kinn Ekroll beskriver i videobloggen over.

Nå håper forskerne teknologien kan bli et hjelpemiddel for å identifisere faresignaler for hjerneslag på et tidligere tidspunkt. Dette kan bidra til at det blir lettere å avgjøre hvilke pasienter som har nytte av en operasjon som fjerner plakk, utvider halspulsåren, og potensielt forhindrer framtidige slag.

Leave a reply