Ultralydgruppa ved NTNU og St. Olavs Hospital har de siste årene vært ledende innen ny teknologi som kan bedre behandling og forebygging av hjerte- og karsykdom. Metoden er testet på en rekke ulike pasientgrupper, og forskergruppa har publisert flere artikler om emnet i løpet av de siste månedene (se referanseliste nederst i saken). UNIKARD har tidligere presentert en videoblogg som forklarer hvordan teknologi utviklet i Trondheim kan oppdage risikopasienter for hjerneslag på et tidlig tidspunkt, og i går sendte NRK Midtnytt en reportasje som viser hvordan ny teknologi billedgjør blodets bevegelser gjennom hjertet til spebarn og fostre.

Forsker Lasse Løvstakken sier at teknologien kan gjøre legene mer sikre i arbeidet sitt.

– Det vil være med å sikre et riktig behandlingsforløp, og i ytterste konsekvens redde liv, sier ultralydforskeren til NRK.

Se reportasjen om ultralydteknologien på NRK.no. (Foto: Skjermdump fra NRK.no)

Klikk på bildet for å se NRKs reportasje om ultralydteknologien. (Foto: Skjermdump fra NRK.no)

Med teknologien kan man blant annet se i hvilken retning blodet beveger seg gjennom årene, og dermed beregne hastigheten på blodstrømmen mer nøyaktig enn tidligere. På denne måten gir ultralydbildene blant annet en pekepinn på om blodstrømmen forhindres av åreforkalkning, noe som kan bidra til at man fanger opp risikopasienter for hjerte- og karsykdommer på et tidligere tidspunkt.

Målet til forskerne på sikt er å bruke tredimensjonale ultralydbilder til å se svært detaljerte mønstre i blodstrømmen, og slik forbedre behandlinga av sykdommene ytterligere. Lasse Løvstakken har skrevet mer om arbeidet med å utvikle teknologien på #ntnumedicine-bloggen.