Legemiddelet levosimendan (markedsført som Simdax) er ment å øke følsomheten for kalsium i hjertet, og dermed øke kontraksjonskraften. Forskere ved Oslo universitetssykehus har imidlertid tidligere vist at hele denne effekten av medikamentet kan forklares ved at det hemmer fosfodiesterase 3 (PDE3), noe som kan ha være ugunstig for pasienter med hjertesvikt. Nå har forskerne utvidet disse funnene ved å studere OR-1896, den aktive metabolitten som er ansvarlig for den langvarige kontraksjonsfremmende virkningen av levosimendan.

Les også: Levosimendan øker hjertets sammentrekningskraft på en ugunstig måte

(saken fortsetter under videoen, som ble produsert i forbindelse med den forrige studien fra forskningsgruppa)

Forskerne så at tilførsel av OR-1896 økte sammentrekningsevnen i hjertemuskelceller fra rotters venstre hjertekammer med inntil 33 %. Denne effekten var på samme nivå som effekten av stoffer som hemmer PDE3. Videre opphørte hele effekten av OR-1896 på kontraksjonen i celler som var stimulert med stoffer som hemmer PDE3. Forskerne gjennomførte også eksperimenter som verifiserte at OR-1896 hemmer aktiviteten til fosfodiesteraser. Samlet sette viser funnene at OR-1896 øker sammentrekningsevnen i hjertet ved å hemme PDE3.

Samtidig så forskerne at stoffer som øker kalsiumfølsomheten fortsatt hadde en effekt etter at hjertemuskelcellene var tilført OR-1896. Forskerne gjorde også undersøkelser som viste at OR-1896 – i motsetning til kalsiumsensitiviserende stoffer – ikke hadde egenskaper som økte følsomheten for kalsium og på den måten fremmet kontraksjon av hjertemuskelcellene.

De kunne dermed konkludere med at OR-1896, den aktive metabolitten som hjertesviktmedisinen levosimendan virker gjennom, øker hjertets sammentrekning hos rotter ved å hemme aktiviteten til PDE3. Studien viser også at OR-1896 øker nivåene av cAMP via PDE3-hemming, og gir sterke indikasjoner på at egenskapene OR-1896 har på sammentrekningsevnen er mediert via cAMP-signalveien. Dette er et viktig funn, ettersom denne mekanismen for å øke kontraksjonskraften anses som skadelig og er koblet til økt dødelighet ved hjertesvikt. Studien støtter dermed forskernes tidligere funn som viser at levosimendan øker kontraksjonskraften til hjertet på en ugunstig måte.

Leave a reply