Hjerneslag er den vanligste årsaken til at mennesker i den vestlige verden blir permanent pleietrengende, og utgjør derfor en enorm økonomisk byrde for samfunnet. Trombolyse er den foretrukne behandlingsformen ved akutt iskemisk hjerneslag, og jo tidligere pasientene får slik behandling, jo større er sannsynligheten for å redusere konsekvensene av slaget. Dette forutsetter at sykehusene har gode rutiner for å ta imot slagpasienter, og i 2009 innførte Stavanger universitetssjukehus et mer strømlinjeformet system for å sørge for raskere behandling av hjerneslag. Nå har systemet blitt evaluert, og resultatene er svært gode.

Trombolyse ble innført ved Stavanger universitetssjukehus i 2003, men fram til utgangen av 2008 hadde kun 25 pasienter fått behandlinga. Fra 2009 og utover fikk potensielle slagpasienter status som høyprioritetspasienter, samtidig som sykehusansatte deltok på regelmessige kurs for å øke kunnskapen om behandling av hjerneslag. I tillegg ble trombolysebehandling iverksatt på akuttmottaket, før pasientene ble sendt til nevrologisk intensivavdeling.

Innen 2012 var det en 27-dobling av antall pasienter som fikk trombolyse i løpet av tre timer etter de første slagsymptomene. Tida fra pasientene ankom sykehuset og fram til oppstart av behandlingen var redusert fra gjennomsnittlig 73 minutter mellom 2003 og 2008 til gjennomsnittlig 31 minutter i 2012. Før 2008 hadde ingen pasienter fått trombolytisk behandling før det hadde gått mer enn halvannen time etter de første symptomene, mens dette tallet hadde økt til 72 pasienter innen 2012.

Les også: Trombolyse er trygt og effektivt også ved mildt hjerneslag

Forskerne mener studien viser at man med målrettet arbeid over tid kan redusere tida fra slagpasienter ankommer sykehuset og til de får trombolyse. En annen utfordring er å få pasienter som har symptomer på slag til å kontakte 113 umiddelbart, og i en ny studie undersøker forskerne nå om en informasjonskampanje om slag kan bidra til å forbedre også tida fra de første symptomene opptrer og fram til pasientene får trombolyse.

Leave a reply