Forskerne så på nivåene av 51 ulike proteiner i blodet til deltakere i Den fjerde Tromsøundersøkelsen i 1994, og evaluerte proteinenes betydning for risikoen til å få hjerteinfarkt i løpet av de ti påfølgende årene. 419 deltakere som hadde fått hjerteinfarkt ble sammenlignet med 398 kontrollpersoner. Det viste seg at 17 av proteinene var egnet til å forutsi risikoen for hjerteinfarkt selv etter at analysene var justert for tradisjonelle risikofaktorer.

Forskerne valgte ut seks proteiner, og laget en modell som viste seg å forbedre den tradisjonelle modellen for å forutsi høy eller lav risiko for hjerteinfarkt med 14 %. Fire av stoffene (apolipoprotein B/apolipoprotein A-ratio, kallikrein, lipoprotein a og matriksmetalloproteinase 9) ble brukt i modellene for begge kjønn, mens IP-10/CXCL10 og thrombospondin-4 ble benyttet i modellen for henholdsvis kvinner og menn.

Leave a reply