Ny kombinasjonsmedisinering effektiv ved både lett og moderat forhøyet blodtrykk

Kombinasjonsbehandling med nifedipin og candesartan er mer effektivt for blodtrykket enn å ta bare én av medisinene. Nye resultater fra en stor internasjonal studie viser at dette gjelder både ved lett og ved mer alvorlig hypertensjon.